Záručný a pozáručný servis

Naša spoločnosť poskytuje pre svojich klientov kompletný záručný a pozáručný servis prístrojov Meracej a regulačnej techniky, čerpadiel kotlov a kotolní, rozvodov plynu a ústredného vykurovania.

V rámci záručného servisu nami poskytovanou zárukou preberáme na seba záväzok, že výrobky či služby poskytnuté našou spoločnosťou budú počas záručnej doby spôsobilé na účel, ktorému slúžia. Zodpovedáme za výrobné i materiálové chyby produktov a za absenciu ich vlastností. Záručná doba, počas ktorej má náš zákazník nárok na bezplatnú opravu či náhradu produktu je uvedená v cenovej ponuke, alebo v zmluve o dielo a začína plynúť od dátumu predaja produktu.