Projektovanie a montáž - kúrenie, plyn, elektro, merania a regulácie

Projekt neslúži iba ako dokument na získanie stavebného povolenia. Sú v ňom spojené najnovšie technické poznatky pri dodržaní všetkých platných noriem. Kvalitný projekt vám uľahči následnú realizáciu, kedy už nemusíte hľadať riešenie. Príprava projektu zahŕňa obojstrannú komunikáciu s investorom a projektantom na spresnenie požiadaviek a možnosti investora.

Naša spoločnosť vám ponuka prepracovaný spôsob návrhu vášho vykurovacieho systému, plynofikácie, elektroinštalácii a dôslednú prípravu regulácie vykurovacieho systému.

Aby ste nemuseli hľadať niekoho, kto vám projekt zrealizuje, ponúkame vám možnosť dohodnúť montáž systému priamo našou spoločnosťou.

Máme v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, prešli sme vývojom tak, ako sa menili aj technológie. V súčasnosti ponúkame iba to, čo sa osvedčilo a je kvalitné. Vieme posúdiť aké materiály môžeme použiť, aby sme sa vyhli komplikáciám počas prevádzky a takto vám zrealizovať úsporný a účinný systém bez zbytočných nákladov na údržbu.

Presvedčte sa o našich kvalitách. Referencie.