Profylaktické prehliadky

V rámci nadštandardných služieb poskytujeme profylaktické prehliadky na vykurovacie systémy – kotolne.

Profylaktická prehliadka úzko súvisí z revíziou, pretože sa tieto činnosti vykonávajú súčasne. Revízie sú zo zákona povinné no profylaktické prehliadky povinné nie sú.

Prečo vám ale túto službu ponúkame?
Dôvod je jednoduchý zníženie vašich nákladov spojených s odstavením a opravou vykurovacieho systému.
Pravidelnými profylaktickými prehliadkami môžete predísť neočakávaným servisným zásahom. Tým sa v konečnom dôsledku rapídne znížia celkové prevádzkové náklady.

Táto služba je poskytovaná v rámci záručnej i mimo záručnej doby za rovnakých podmienok, t.j. ako riadne platená služba. V prípade požiadavky na zabezpečenie pravidelnosti profylaktických prehliadok je možné na konkrétne zariadenia uzavrieť cenovo výhodnú servisnú zmluvu na pravidelné profylaktické prehliadky.

Je možné si dohodnúť zmluvne periodicitu a podľa tohto harmonogramu vás budeme pravidelne kontaktovať.

Individuálne servisné zmluvy

Takáto zmluva sa uzatvára v prípade špeciálnych a nadštandardných požiadaviek zákazníka na zabezpečenie servisných služieb na konkrétne zariadenia, v prípade požiadavky

 • na kratšiu servisnú odozvu,
 • pravidelné profylaktické prehliadky,
 • Hot-Line (môže byť k dispozícii špeciálne vyhradené telefónne číslo),
 • rozšírenie záruky,

  resp.

 • pokrytie niektorých servisných služieb paušálnou platbou,
 • pokrytie nákladov na dopravu paušálom,
 • držanie záložných jednotiek,
 • zaručenie opravy konkrétneho zariadenia do stanoveného termínu.

  Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.