Pohotovostná služba - technická pomoc

Pri výrobnej a prevádzkovej činnosti zariadení a technológií dochádza z najrôznejších dôvodov k poruchám aj napriek pravidelnej údržbe a profylaktike. Vtedy je dôležité rýchle a profesionálne odstránenie porúch.

Spoločnosť MART SYSTEM ponúka rýchle a odborné odstraňovanie porúch technologických celkov.

Naviac sme pre vás zriadili pohotovostnú 24-hodinovú NON-STOP linku, kde môžete mimo pracovných hodín dostať technickú pomoc, odborné poradenstvo a informácie.
Môžete sa dohodnúť na odstránení poruchy, objednať komponenty, ktoré potrebujete a dohodnúť si čas opravy.

Naša NON-STOP linka

0905 622 564