Montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky

Dodaním tovaru sa naše služby pre Vás nekončia. Práve naopak!

Tím našich odborníkov Vám ponúka kompletnú montáž technologických riešení vrátane oživenia a uvedenia do prevádzky.

Každá takáto montáž s oživením a uvedením do prevádzky je z našej strany projektovo riadená, to znamená, že priebeh a odovzdanie riešenia je manažované našimi projektovými manažérmi.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.