Meranie a regulácia

Čo tento pojem znamená?
Tí ktorí sa zaujímajú o úspory vo vykurovaní sa s týmto pojmom určite stretli. Vďaka dobre prepracovanej regulácii môže váš vykurovací systém pracovať efektívnejšie až o 15%.

Ako je to možné? Jednoducho moderný regulačný systém pripraví teplotu a nastaví prietok vykurovacieho média presne podľa reálnej potreby vzhľadom na charakter vykurovacieho systému a podľa skutočnej vonkajšej a vnútornej teploty, vyhodnotí z ktorého zdroja tepla je najefektívnejšie čerpať energiu a navyše nevykuruje v obdoby kedy to nie je potrebné.
Moderné voľne programovateľné regulátory zabezpečujú možnosť vytvoriť variabilný regulačný systém, ktorý je presne nakonfigurovaný podľa potrieb a možností zákazníka. Umožňuje nielen zabezpečiť samotnú reguláciu vykurovacieho systému ale aj celý systém riadiť pomocou počítača či dokonca mobilu.Súčasný vykurovací systém nie je iba kotol čerpadlo a radiátory, ale zložitá kombinácia viacerých zdrojov tepelnej energie (plynový kotol, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, kozub či kotol na tuhe palivo) a taktiež kombinácia viacerých systémov vykurovania (radiátorové, podlahové, stenové stropné v kombinácii s rekuperáciou).Preto v dnešnej dobe nie je rozumné tuto činnosť riešiť doma na kolene, ale zveriť sa do rúk odborníka a vedzte že váš vykurovací systém bude úsporný, bezpečný, spoľahlivý a prehľadný.

Ponúkame vám to najlepšie na svetovom trhu, systém ktorý ako prvý na svete získal certifikáciu TÜV SÜD pre monitoring FVE to svedčí o tom že svojím zákazníkom chceme ponúknuť kvalitu na ktorú sa môžu spoľahnúť.