Servis merania a regulácie

Bezpečnosť a spoľahlivosť vykurovacieho systému je závislá na spoľahlivosti jeho súčastí. Jednou zo súčasti moderného vykurovacieho systému je jeho meracia a regulačná časť, ktorá najväčšou mierou prispieva k úspornej prevádzke vykurovacieho systému.

Zanedbaná starostlivosť o vykurovací systém prispieva k zvyšovaniu prevádzkových nákladov a to určite nie je stav, ktorý by ste očakávali.

Preto vám ponúkame službu starostlivosti o zákazníka, v ktorej sa postaráme o celý váš vykurovací systém vrátane merania a regulácie. Odbremeníme vás tak od starosti, ktoré sú s tým spojené.