Servis kotolní a vykurovacích systémov

Spoločnosť MART SYSTEM ponúka ako prvá systém starostlivosti o zákazníka, v ktorom sa postaráme o váš vykurovací systém (kotolňu). Táto starostlivosť bude prebiehať v intervaloch, ktorá sa vyžaduje podľa platných legislatívnych noriem.

Vy sa u nás zaregistrujete a my budeme dohliadať na to, aby váš vykurovací systém mal všetky legislatívne náležitosti a bol bezpečný a úsporný.
Už nebudete musieť myslieť na to, kedy vám končí platnosť revízie alebo na koho sa obrátiť v prípade núdze.

Vykonáme všetky potrebné prehliadky a revízie, zistené nedostatky odstránime s dostatočným predstihom v priaznivých cenách, čo vám zaručí bezstarostnú úspornú a bezpečnú prevádzku počas celej vykurovacej sezóny.

Využitím tejto služby odpadá našim obchodným partnerom zákonná povinnosť zabezpečiť revízie a kontrolné prehliadky, takže sa môžu bezstarostne venovať svojim aktivitám.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.