Komplexná údržba a oprava

Havária – odstavenie systému to je situácia ktorej sa chce každý prevádzkovateľ vyhnúť.

V rámci komplexnosti služieb ponúkame aj opravy a údržbu vášho vykurovacieho systému – kotolne. Dlhoročné skúsenosti s prevádzkou, údržbou a servisom kotolni nám ukázali, na čo je potrebné sa zamerať, ktoré súčasti sú náchylne k poruchám po určitej dobe prevádzky a je potrebné ich včas vymeniť, vám zaručia predlženie činnosti vášho vykurovacieho systému bez havarijných stavov, čo vám ušetrí značné finančné prostriedky.

Samozrejme aj v kritických situáciách vieme rýchlo reagovať aby ste mohli čo najskôr využívať svoj systém.

V každom prípade či už potrebujete údržbu alebo opravu nás neváhajte kontaktovať.