Elektroinštalácie

Typická vlastnosť Slovákov je, že dokážu urobiť všetko, alebo aspoň niekto v ich okolí. Veď sú to iba dva drôty. Častokrát ale zistia, že sa mýlili. V tom lepšom prípade sa nikomu nič nestane, iba vypadne istič či sa zničí spotrebič. Potom je už ale neskoro riešiť nápravu.

Príklad ako to nerobiť.Premyslená a vhodne projektovaná elektroinštalácia je zárukou, že vaše obydlie bude bezpečné. Navyše v prípade poistnej udalosti sa poisťovňa nebude môcť vyhovárať, že ste zanedbali platné predpisy a normy.


Ponúkame vám odbornú službu, od technického návrhu až po realizáciu elektrických rozvodov, podľa aktuálnych a platný noriem a taktiež následné kontroly a údržbu elektrického systému v podobe prehliadok a revízii.