Diaľkové monitorovanie a riadenie zdrojov tepla

Do popredia dnes vystupujú pojmy efektívnosť a úspornosť vykurovania. Jedným z prevádzkových nákladov na vykurovací systém je aj jeho stála obsluha, ktorá musí byť prítomná pri zdroji tepla počas jeho prevádzky.

Moderné technológie umožňujú prevádzkovateľom kotolní znížiť aj tieto náklady vďaka diaľkovému monitorovaciemu systému riadenia, ktorý plnohodnotne nahrádza stálu obsluhu kotolne. Pri takejto realizácii je potrebné vykonávať kontroly iba s občasnou obsluhou, ktorá skontroluje, systém zaznamená výsledok kontroly a ďalšia prítomnosť v kotolni už nie je potrebná.

Čo je k tomu potrebné?

Rekonštrukciou regulačného systému sa implementuje komunikačný modul, ktorý zabezpečí vzdialenú komunikáciu s riadiacim systémom vykurovania. Ten nepretržite sleduje a informuje prevádzkovateľa o stave, poruchách, výkone, teplotách celej vykurovacej sústavy (nech bude akokoľvek zložitá) a obsluha následne môže vykonávať korekcie činnosti, prípadne môže celý systém bezpečne odstaviť, zavolať údržbu a servis a pritom tam nemusí byť fyzicky prítomná. Navyše umožňuje ukladať cely priebeh prevádzky a tak analyzovať prípadne príčiny vzniku havárie. To prispeje k skráteniu opravy a odstaveniu vykurovania čo by mohlo mať za následok odstavenie prevádzky a stratám.

Takýto systém v neposlednej miere prispieva k zvýšeniu bezpečnosti, keďže obsluha vie ešte pred vstupom do kotolne, či tam náhodou neuniká nebezpečný plyn (ako je NO či zemný plyn) a môže tak prijať opatrenia k odvráteniu úrazu či dokonca smrti.