Analýza požiadaviek u zákazníka

je počiatočnou fázou prípravy riešenia, ktorá je zároveň aj tou najdôležitejšou. Cieľom takejto analýzy je porozumieť požiadavkám klienta, tým odstrániť rozdiely a rozpory v tom, čo jednotlivé požiadavky pre klienta predstavujú a ako ich chápe. Po dôkladnej špecifikácii požiadaviek klienta, sa následne zhotovuje technické riešenie, ktoré je klientom odsúhlasené a náledne zrealizované.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.