Energetický audit

Spoločnosť MART SYSTEM vám ponúka vypracovanie energetických auditov pre výrobné objekty, ale aj pre objekty s verejným charakterom.

Vypracovávame 2 druhy energetických auditov:

  • čiastočný energetický audit – obsahuje rýchle posúdenie súčasného stavu a návrh riešenia
  • plný energetický audit – obsahuje hĺbkový audit objektu

Našou preferenciou je čiastočný energetický audit, pretože:

  • poskytuje veľa informácií za nízku sumu (najlepší pomer výkon/cena)
  • vieme ho rýchlo vypracovať
  • je posúdený odborníkmi
  • MART SYSTEM má niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Samozrejmou súčasťou certifikátov by mal byť aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia. Podmienky certifikácie budov upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. Zmeny nadobudli účinnosť od januára 2013. Mali by prispieť k tomu, aby mali vlastníci a potenciálni záujemcovia o prenájom a kúpu nehnuteľností prehľad o ich energetickej náročnosti. Legislatívne úpravy by mali tiež prispieť k tomu, aby sa zlepšila kvalita vydávaných certifikátov. Budovy, ktoré sú podrobené certifikácii, sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried, podobne ako je to pri chladničkách a iných bielych spotrebičoch. Triedenie môže pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna, a teda či v nej platia alebo budú platiť za energiu viac alebo menej. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko za budovu budú pýtať pri predaji alebo koľko sú ochotní investovať pri kúpe. Informácie uvedené v energetickom certifikáte môžu byť užitočné len pri predpoklade, že analýza, ktorá certifikácii predchádza, je spracovaná dôsledne. To, či zavedenie povinnej energetickej certifikácie bude mať skutočne vplyv aj na cenu budov závisí aj od toho, či budú výsledky certifikácie potvrdené aj pri praktickej prevádzke budovy. V ideálnom prípade by certifikácia naozaj mohla zabezpečiť, že sa budú stavať nové budovy s nižšou spotrebou energie a že na znižovanie spotreby energie budú dbať aj majitelia významne obnovených existujúcich budov. V prípade Vášho záujmu o informácie alebo vypracovanie energetického certifikátu nás, prosím, kontaktujte.