EPC projekty

Tlak Európskej únie na úsporné a hospodárne budovy verejného charakteru umožnil vznik projektov nazvaných EPC (Energy Performance Contracting).


Čo znamená výraz „Energy Performance Contracting“?
Priamy preklad znamená zmluva o energetickej výkonnosti. Keďže hovoríme o úsporách je to zmluva o energetických úsporách.Každý vlastník by chcel energeticky úspornú budovu, aby mal čo najnižšie náklady na prevádzku. Ale kde vziať finančné prostriedky na rekonštrukciu? Práve projekt EPC je cesta, ako tento zámer zrealizovať. Vy ako prevádzkovateľ nemusíte robiť takmer nič, o všetko sa postará naša firma. Budete rozhodovať iba o rozsahu zmien.

Ako prvý krok, ktorý urobíme, je kompletná energetická analýza. Tá je zameraná na spotrebu všetkých energií – plynu, elektriny a tepla.

Druhý krok je vypracovanie projektu na zníženie spotreby.
Môžu to byť:

  • stavebné úpravy (výmena okien, zateplenie),
  • rekonštrukcia vykurovacieho systému s výmenou kotla,
  • použitie moderných technológií (slnečné kolektory, fotovoltaické panely),
  • výmena starých elektrospotrebičov, osvetlenia
  • a ďalšie opatrenia.

V tejto časti s vami aktívne komunikujeme, predstavíme vám rôzne spôsoby modernizácie, aby sme našli to správne riešenie pre váš objekt. Pokiaľ nebudú schválené všetky riešenia, nebude projekt realizovaný.

Tretí krok je získanie financií. Aj túto časť má na starosti naša spoločnosť. Realizáciu buď financujeme z vlastných prostriedkov, alebo v príslušnej inštitúcii vybavíme úver, ktorým budú pokryté náklady súvisiace s realizáciou­ diela.

Štvrtý krok je samotná realizácia podľa spracovaného projektu.

Posledný krok, ktorý nasleduje po odovzdaní stavby, je splácanie diela z čiastky, ktorá predstavuje rozdiel medzi platbou za energie pred realizáciou zmien a po nej, čiže z reálne ušetrených finančných prostriedkov počas doby, ktorá je vopred dohodnutá. Po tejto dobe celá ušetrená čiastka ostáva prevádzkovateľovi budovy. Doba splácania je vypočítaná už pri návrhu opatrení na úspory a spracovaní projektu, predstavuje návratnosť celej investície. Aby sa dosiahla čo najväčšia miera úspor, zabezpečíme energetický manažment vašej budovy počas celej doby splácania. Túto službu je možné dohodnúť aj po ukončení splácania.

Aké riziká predstavuje projekt EPC pre klienta?
Takmer žiadne. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť garantované úspory, stratu znáša naša spoločnosť, pretože v zmluve sa zaväzujeme dodržať vypočítané úspory pri návrhu riešenia.

Aké sú vaše povinnosti?
Záväzne dodržiavať zmluvné podmienky uvedené v Zmluve o dielo.Ak vás zaujal spôsob, ako získať úspornú prevádzku vašej budovy, neváhajte nás kontaktovať.